EVpay palveluiden asiakastietokanta


1.Tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)

 1. Rekisterinpitäjä
  Semel Oy (jäljempänä ” Semel ”)
  Y – tunnus 0113821-2
  Valimotie 21, 00380 Helsinki
  Puh. 020 742 9400
 2. Rekisterin nimi
  Semel palveluiden asiakasrekisteri EVpay.
 3. Rekisterin pitämisen peruste
  Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella tai rekisteröidyn
  suostumuksella.
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Semel EVpay- palvelun tuottamiseksi,
  tarjoamiseksi ja sen kehittämiseksi sekä palveluun liittyvien asiakassuhteiden
  ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin. Lisäksi
  tietoja käsitellään Semelin ja sen palveluun rekisteröityneiden
  yhteistyökumppaneiden tehtävien toteuttamiseksi ja suunnittelemiseksi.
  Tietoja voidaan käsitellä myös Semelin tai sen palveluun rekisteröityneiden
  yhteistyökumppaneiden asiakasviestintään ja markkinointiin.
 5. Rekisterin sisältämät tiedot
  Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
 • Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, yhteystiedot, s-postiosoite ja kieli
 • Asiakkuuteen, rekisteröitymiseen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 • Maksuihin liittyvät maksukorttitiedot
 • Palvelun laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot kuten
  rekisteröidyn lähettämät viestit
 • Päätelaitetta ja SIM-korttia koskevat perustiedot (ei henkilökohtaiset
  mobiililaitetiedot)
 • Asiakasyhteydenottoihin liittyvät tiedot ja mahdolliset tallenteet
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakas luovuttaa henkilötiedot Semelille. Kirjautumalla palveluun asiakas
  hyväksyy tietojen luovutuksen. Henkilötietoja kerätään palveluun
  rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan
  rekisteröidyltä.
 2. Tietojen luovutus
  Tietoja voidaan käsitellä Semelin kanssa samaan konserniin kuuluvissa
  yhtiöissä. Semel luovuttaa tietoja palveluntarjoajalle palvelupyynnön
  tekemisen ja käsittelyn yhteydessä sekä palvelutapahtumaan liittyen. Semel voi
  luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
  velvoittavissa rajoissa.
  Henkilörekisterin tietoja luovutetaan kolmansille palveluntuottajille jotka
  toimivat suorassa yhteistyössä Semelin kanssa.
  Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa
  fyysisesti sijaita Semelin ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä
  käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.
  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille
  jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen
  yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojenkäsittelijällä ei ole oikeutta
  käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa omissa henkilörekistereissään.
  unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen
  toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
 3. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
  ulkopuolelle.
 4. Rekisterin suojaus
  Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin
  käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan. Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.
 5. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
  Semel Oy
  GDPR
  PL 1000
  00380 Helsinki
  Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Valimotie 21, Helsinki.
 6. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista ja oikeus kieltäytyä
  muista yhteydenotoista, kun hän on poistanut profiilinsa palvelusta.